Hemtjänst

Hemtjänst

Vi hjälper dig att göra din vardag trivsam, meningsfull och trygg

Nattpatrull

Service dygnet runt med vår egen nattpatrull

Avlösare & Ledsagare

För dig som vårdar en närstående finns vi här som avlastning

Tilläggstjänst

Storstädning • Storhandling • Ledsagning • Matlagning

Hemtjänst

Nordisk Hemtjänst och Omsorg erbjuder vi omvårdnad präglad av omtanke, ansvar och engagemang. Vi lägger stor vikt vid att erbjuda personlig hemtjänst, ledsagning och avlösning med hög kvalitet på dina villkor. Ditt inflytande över insatserna är grundläggande och tillsammans upprättar vi en arbetsplan hur du önskar att hjälpen skall utföras. Alla våra insatser utgår från dig som individ. Att du bemöts med respekt, ödmjukhet och förståelse är viktigt för alla våra medarbetare. Vi hjälper dig att göra din vardag trivsam, meningsfull och trygg genom att ha en hög personalkontinuitet. Samma personal i så stor utsträckning som möjligt, ska hjälpa dig som kund. Vår viktigaste utmaning ligger i att överträffa de förväntningar du har på oss.

Att ansöka om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst hos en biståndshandläggare på din stadsdelsförvaltning eller i kommunen.
En biståndshandläggare kommer hem till dig så att ni gemensamt kan diskutera och komma överens om vilken hjälp och stöd du behöver. Sedan får du ett beslut om vilka insatser som är beviljade, och möjlighet att välja utförare som du önskar.

Just nu kan du välja oss som utförare om du bor i Stockholms stad eller i Järfälla kommun. Om du vill ansöka om hemtjänst i din kommun, ring nedanstående telefonnummer:

• Stockholms stad (Äldre direkt): 08 – 80 65 65
• Järfälla Kommun (Kundtjänst): 08 – 580 285 00

Nattpatrull

För dig som bor hemma finns nattpatrull tillgängligt, som gör planerade och akuta insatser nattetid. Vi gör hembesök och är tillgängliga mellan 22:00-07:00. Tillsynsbesök är för att se till att du mår bra under natten.

På Nordisk Hemtjänst och Omsorg kan du få service dygnet runt eftersom vi har en egen nattpatrull.

Varför egen nattpatrull?

Genom att samla alla våra tjänster under Nordisk Hemtjänst och omsorg garanterar vi kvalitén på insatserna. Inga underleverantörer används.

Nattpatrull är för dig som fått biståndsbeslut av kommunen.

Ledsagning & Avlösning

Ledsagning

Vi på Nordisk Hemtjänst och Omsorg erbjuder barn, ungdomar, vuxna samt äldre att få hjälp med att kunna delta i olika aktiviteter och bryta isolering som ofta blir till följd av en omfattande funktionsnedsättning.
Ledsagaren anpassar sig efter dina behov och följer med på fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besök hos vänner, bankbesök, restaurangbesök, läkarbesök, promenader eller annat, allt enligt dina egna önskemål.
Nordisk Hemtjänst och Omsorg står för ledsagarens omkostnader som uppstår i samband med aktiviteter.


Avlösning

Vårdar du en anhörig i hemmet och har svårt att få tid till dig själv och dina intressen? Vi på Nordisk Hemtjänst och Omsorg hjälper dig.

Avlösning är en service som ger dig som vårdar en anhörig i hemmet möjlighet till egen tid för aktiviteter i eller utanför hemmet. Avlösning i hemmet innebär att en avlösare kommer hem till dig som vårdar en anhörig eller närstående och tar över omvårdnadsarbetet under en avtalad tid.

Det spelar ingen roll om du behöver avlösning återkommande eller vid enstaka tillfällen. Vår personal är utbildade undersköterskor och vårdbiträden och finns här för dig, så att du kan få en paus i vardagen.

Ledsagning och avlösning är tjänster som vänder sig till den som beviljats ledsagar-/avlösarservice enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Har du frågor eller funderingar kring ledsagning eller avlösning får du gärna kontakta oss.

Nordisk Hemtjänst Och Omsorg

  • Tilläggstjänst

    Storstädning • Storhandling • Inköpsärenden • Ledsagning •

     Matlagning • Trädgårdshjälp • Snöskottning • Hantverkshjälp/Fixartjänster • Fönsterputs

  • Nattpatrull

    På Nordisk Hemtjänst och Omsorg kan du få service dygnet runt eftersom vi har en egen nattpatrull. Hemtjänstpersonal i vår nattpatrull utför omvårdnad kl 22.00 -07.00.

Järfällakontoret
Vasavägen 100
177 52 Järfälla
Telefon: Tel: 08-85 80 40
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kista kontoret
Nordisk Omsorg AB
Trondheimsgatan 4
164 30 Kista
Telefon: Tel: 08-85 80 40
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


orgnummer: 556848-6954

Webbdesign - Webgiant Webbyrå